Selecteer een pagina

Privacy Statement
7 maart 2023

Privacy Statement
Sabine de Heer respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van haar website. Sabine de Heer draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker aan Sabine de Heer verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal worden behandeld. Sabine de Heer zal zonder toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, behalve wanneer zij daartoe verplicht wordt op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

Je hebt het recht om ons te verzoeken eventuele fouten in jouw persoonsgegevens die in ons bezit zijn te verbeteren of jouw gegevens te verwijderen. Voor vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens kun je je wenden tot info@sabinedeheer.com

Omdat de bescherming van de persoonlijke gegevens van essentieel belang is voor onze activiteiten, hechten wij hier grote waarde aan. Alle verkregen persoonlijke gegevens van cliënten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 

Duidelijke doelen waarvoor Sabine de Heer jouw persoonsgegevens verwerkt
Om een kwalitatief goede dienstverlening te garanderen worden jouw persoonsgegevens in de volgende situaties verzamelt en verwerkt:

– Bij contact met Sabine de Heer. Dit betreft zowel telefonisch, e-mail of digitaal contact via een contactformulier, maar ook wanneer je onze (mobiele) websites gebruikt of wanneer je inlogt op het shopgedeelte. Door het vertrekken van jouw persoonsgegevens, kunnen wij met jou in contact blijven en de beste service aanbieden.

– Bij het afnemen van producten en/of diensten van Sabine de Heer. Dit is van toepassing wanneer je je inschrijft voor een webinar of (online)cursus, wanneer je een consult bezoekt, producten aanschaft via onze website of bij gebruik van (interactieve) diensten op de website van Sabine de Heer. Het doel is om jou zo goed mogelijk te voorzien van relevante informatie voor het verkrijgen van een optimale gezondheid.

– Voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken* Hierbij geldt als hoofddoel om jou te voorzien van een zo goed mogelijk passend dieetadvies, jouw voortgang te monitoren en complicaties te voorkomen.

*In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of  ‘gevoelige persoonsgegevens van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Jouw persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden

Om deze doelstellingen uit te voeren verwerkt Sabine de Heer de volgende persoonsgegevens:
Persoonlijke gegevens
Medische gegevens
Antropometrische gegevens
Laboratorium- en onderzoeksgegevens
Resultaten uit de voedingsanamnese
Betalingsgegevens
Gegevens over activiteit op de website van Sabine de Heer

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens bij gebruik van online diensten?
Deze gegevens worden opgeslagen gedurende het klantcontact en daarna voor een periode van maximaal 2 jaar. Wanneer 6 maanden geen contact is geweest, wordt ervanuit gegaan dat het klantcontact is komen te vervallen en gaat de bewaartermijn van de persoonsgegevens van maximaal 2 jaar in.

Verwerking van persoonsgegevens van crediteuren en leveranciers
Persoonsgegevens van crediteuren verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden en/of het uitvoering geven aan een opdracht. De grondslag voor verwerking is hierbij het nakomen van overeenkomsten van levering.

Volgende persoonsgegevens worden hierbij verwerkt:
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Zakelijk telefoonnummer
Zakelijk e-mailadres

Sabine de Heer bewaart deze gegevens gedurende de periode dat men wordt gezien als leverancier of crediteur.

Delen met anderen in geval van online diensten
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. WordPress en WooCommerce. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Meer informatie vind je op de websites van de betreffende applicatie aanbieders. Wil je weten welke applicaties wij gebruiken, neem dan contact met ons op via info@sabinedeheer.com

Minderjarigen
Sabine de Heer verwerkt (persoons)gegevens van personen jonger dan 16 jaar alleen als nadrukkelijke toestemming van ouders/verzorgers gegeven is.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sabinedeheer.com  Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Sabine de Heer neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb jij desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via info@sabinedeheer.com

E-mail
Sabine de Heer verstuurt mogelijk eigen informatieve e-mails en/of nieuwsbrieven. Je ontvangt deze met het oogmerk om je als betrokkenen te voorzien van de laatste informatie over onze dienstverlening. Als ontvanger kun je je altijd eenvoudig afmelden voor een nieuwsbrief door in de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief te klikken. Indien je in het geheel geen informatie van Sabine de Heer (nieuwe) producten of diensten wilt ontvangen, stuur dan een e-mail aan info@sabinedeheer.com

Cookies
Sabine de Heer maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen en worden uitgelezen door browsers en website pagina’s. De daarin opgeslagen informatie wordt bij een volgend bezoek eventueel weer doorgegeven. Deze cookies worden gebruikt voor een optimale werking van de website en voor analyse. Wij kunnen zo zien welke informatie wel of niet goed wordt beoordeeld en hoe vaak bijvoorbeeld een bepaald item wordt gelezen.

Cookies weigeren
Je kunt cookies weigeren door jouw webbrowser in te stellen om alle cookies of alleen bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg eventueel de handleiding van uw webbrowser). Het weigeren dan wel verwijderen van cookies betekent dat deze niet op jouw computer en in de betreffende browser worden getoond. Bij het gebruik van meerdere computers en browsers dien je per device en per browser de cookie-instellingen aan te passen. Wanneer je alle cookies weigert, hou je er rekening mee dat dat bepaalde onderdelen van de websites niet goed meer functioneren.

Analyserende cookies
Google analytics
Met Google Analytics meten wij hoe je de website bekijkt en hoe je bij ons terecht bent gekomen. Deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren en/of te optimaliseren. Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten en de gegevens worden anoniem verwerkt. Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal 2 jaar verwijderd.

Andere websites
Op de website van Sabine de Heer vind je mogelijk links naar andere websites. Wij hebben geen invloed hoe deze sites jouw persoonlijke gegevens behandelen. Lees daarvoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de betreffende website.

Rechten met betrekking tot gegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die in ons bezit zijn, in te zien, te rectificeren, wijzigen of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sabine de Heer. Ook kun je de door jouw verstrekte gegevens door ons laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Een verleende toestemming om persoonsgegevens te verwerken kan op elk moment worden ingetrokken. Voor verzoeken met betrekking tot jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met info@sabinedeheer.com Ook heb je het recht om een eventuele klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens te melden bij de toezichthoudende partij op het gebied van privacy verwerking , de Autoriteit Persoonsgegevens Wijzigingen.

Sabine de Heer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan, berusten volledig bij Sabine de Heer. Zonder schriftelijke toestemming van Sabine de Heer is het niet toegestaan de website of delen ervan te wijzigen, bewerken, openbaar maken, vermenigvuldigen, distribueren, beschikbaar stellen aan derden, etc.

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Sabine de Heer kun je contact opnemen via ons mailadres info@sabinedeheer.com

Voor meer informatie over privacy kun je ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Dit is het einde van de privacyverklaring van Sabine de Heer.